Wspomnienie o śp. Jerzym Polaku.

W dniu 15.05.2023r.  minęła 2 rocznica śmierci śp. Jerzego Polaka.  W tym dniu koledzy, przyjaciele i znajomi również ze Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” uczcili pamięć śp. Jerzego uczestnicząc we mszy św. w Jego intencji.

Po mszy św. tradycyjnie już spotkaliśmy się na jasielskim cmentarzu przy grobie rodziny Polaków, wspominając działalność kol. Jerzego w jasielskiej „Solidarności” szczególnie w okresie stanu wojennego. Uczestnicy spotkania przypominali sobie jak śp. Jerzy za swoją działalność „wywrotową” w Hucie Szkła w Jaśle został przeniesiony do pracy w OBR Gamrat – Erg i jak  tam zaczął współorganizować struktury „Solidarności”. Będąc członkiem Sekcji Interwencji Komisji Zakładowej współuczestniczył również w audycjach nadawanych przez Rozgłośnię Zakładową Radia „SOLIDARNOŚĆ”. Za udział w strajku w dniu 14.12.1981r. w styczniu 1982r. został dyscyplinarnie zwolniony z zakładu. Mimo to w dalszym ciągu prowadził działalność opozycyjną rozpowszechniając m.in. ulotki i wydawnictwa niezależne. Na skutek ciągłej inwigilacji przez SB musiał się stale ukrywać, często zmieniając miejsca pobytu. Jego szwagier p. Zdzisław Florczyk opowiedział jak przebudował pomieszczenie gospodarcze tworząc dobrą kryjówkę dla Jerzego. Mimo tych zabiegów Jerzy w marcu 1983r. został aresztowany. Po wyjściu z więzienia w dalszym ciągu był szykanowany, a nie mogąc znaleźć pracy wyjechał z rodziną do USA. Tam także bardzo mocno zaangażował się w sprawy polskie.

Będąc przewodniczącym   Klubu „Gazety Polskiej” miał możliwość kontaktów z Polakami i przedstawiania prawdziwej sytuacji w Polsce. Za zaangażowanie i działalność w dniu 9.12.2020r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 15.05.2021r. w USA i tam został pochowany.

 

0204

 

0208

 

0210

 

Komentarz i zdjęcia

Jerzy Nowak

Dodaj komentarz