Życzenia Wielkanocne od ks. dr St. Marczaka.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego otrzymaliśmy życzenia od ks. dr Stanisława Marczaka, które przedstawiamy poniżej:

.
.

Niech Zmartwychwstanie Bożego Syna

Będzie nadzieją dla wszystkich ludzi,

Nastało bowiem królestwo łaski

W którym Zbawiciel obdarza szczęściem.

(z Liturgii Godzin)

 

Szanowny Pan Prezes Stowarzyszenia
„ Solidarni w Jaśle „

.

Wielkanocne dzwony zapraszają na spotkanie ze

Zmartwychwstałym Panem.

Światło rozbłysło w ciemnościach. Miłość pokonała

nienawiść. Życie zwyciężyło śmierć. Także naszą

śmierć.

.

Za kilkanaście dni przypada 5 rocznica kanonizacji

Papieża św. Jana Pawła II, naszego Wielkiego
Rodaka, dla którego Polska była wielką miłością,

honorowego Obywatela Jasła, duchowego Ojca

Solidarności. Przyjmijmy z wdzięcznością Jego pełne

treści słowa i życzenia:

„Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał!” Słowo, które

człowiek nie waży się wypowiedzieć. Słowo, które

przekracza całą empiryczna rzeczywistość.

Zmartwychwstał.

Dziękujemy za to, czym Zmartwychwstanie
Chrystusa jest dla każdego z nas.
Dziękujemy za to, czym było ono i jest dla całych

pokoleń.

Dziękujemy za utajoną w nim ostateczną nadzieję

człowieka.

Dziękujemy za moc prawdy, której nie można

nieodwołalnie skazać na śmierć.
Dziękujemy za zwycięstwo życia, którego nie można

unicestwić, bo odradza się w mocy Ducha „.

.

Niech wiara w Zmartwychwstanie nadaje istotny

koloryt naszemu życiu nie tylko w rodzinie, ale i

w pracy związkowej, w służbie Ojczyźnie.

.

Jaśliska Wielkanoc 2019                        ks. St. Marczak

 

 

Dodaj komentarz