Jaślanie uczcili Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.

19 października 2018 roku obchodziliśmy 34 rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W procesie o zabójstwo ks. Popiełuszki oskarżono i skazano na więzienie cztery osoby: kpt. Grzegorza Piotrowskiego (głównego zabójcę księdza) i płk. Adama Pietruszkę (przełożonego Piotrowskiego) na 25 lat pozbawienia wolności, a także por. Leszka Pękalę i por. Waldemara Chmielewskiego odpowiednio na 15 i 14 lat więzienia. Wszyscy byli funkcjonariuszami Departamentu IV MSW, którego celem w latach PRL było zwalczanie Kościoła katolickiego.

Mimo upływu 34 lat od zabójstwa ks. Jerzego do dziś nie wiadomo, czy za zabójcami z IV Departamentu MSW stali wyżej usytuowani mocodawcy.

W tym roku jest to również, po raz pierwszy obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.

W Jaśle uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 w II Liceum Ogólnokształcącym. Starosta Jasielski Adam Pawluś przywitał przybyłych gości, oraz licznie zgromadzoną młodzież jasielskich szkół ponadgimnazjalnych. Wygłosił też krótkie przemówienie o działalności ks. Jerzego, uczestnictwie jasielskiej „Solidarności” w pogrzebie ks. Jerzego i wmurowaniu tablicy upamiętniającej jego męczeńską śmierć.

 

Przemówienie Starosty Adama Pawlusia.

 

Następnie Dyrektor II LO – Stefan Juryś odczytał list Wojewody Ewy Leniart skierowany do uczestników uroczystości.

Uczniowie II Liceum przygotowali inscenizację słowno – muzyczną poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, która została przyjęta gromkimi oklaskami.

Z kolei dr Artur Brożyniak z IPN w Rzeszowie wygłosił referat „Ks. Jerzy Popiełuszko kapelan Solidarności”.

 

Referat dr Artura Brożyniaka.

 

Po referacie swoimi wspomnieniami związanymi z ks. Popiełuszką podzieliła się p. Senator Alicja Zając.

 

Wystąpienie Senator Alicji Zając.

 

O godz. 18.00 w kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle odbyła się Msza Św. koncelebrowana w intencji rychłej kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki, której przewodniczył ks. Artur Kostrząb. Homilię wygłosił ks. dr Stanisław Marczak.

 

Homilia ks. dr Stanisława Marczaka.

 

Uroczystość uświetniły liczne poczty NSZZ „Solidarność” i jasielskich szkół ponadgimnazjalnych.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod tablicę upamiętniającą bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, przy której drużyna strzelców z LO w Kołaczycach wystawiła honorową wartę oraz odczytała apel poległych poświęcony niezłomnym kapłanom. Następnie złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze. Na zakończenie Adam Pawluś, Starosta Jasielski, podziękował organizatorom za przygotowanie i uczestnikom za uświetnienie tej uroczystości, a zebrani odśpiewali pieśń „Ojczyzno ma”.

 

Więcej na temat uroczystości można zobaczyć:

 

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

 

Warto posłuchać:

Ostatnie kazanie ks. Jerzego Popiełuszki.

 

lub:

Ostatnie kazanie ks. Jerzego Popiełuszki(mp3).

JM.

Dodaj komentarz