Konferencja „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – Honorowy Obywatel Miasta Jasła”.

Upamiętniając 100-lecie odzyskania niepodległości i 100 rocznicę urodzin „Honorowego Obywatela Miasta Jasła” – Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, władze Jasła w dniu 5.06.2018r. zorganizowały konferencję naukową poświęconą działalności abp. Ignacego Tokarczuka i jego związkom z regionem jasielskim.

Konferencję rozpoczęła uroczysta Msza Św. w Jasielskiej Kolegiacie, której przewodniczył i wygłosił homilię  Bp dr Edward Białogłowski.

 

Homilia Bp. Edwarda Białogłowskiego.

 

Następnie w Sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury odbyła się dalsza część konferencji.
Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian powitał przybyłych gości i prelegentów.
Konferencję prowadził Mariusz Świątek – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle.

Jako pierwszy wystąpił Bp. dr Edward Białogłowski, wygłaszając referat pt. „Dni zwyczajne i niezwyczajne. Codzienna posługa bp. Ignacego Tokarczuka we wspomnieniach osobistego sekretarza”.

 

Referat Bp. Edwarda Białogłowskiego.

 

Następnie wystąpił Ks. dr Stanisław Marczak (również Honorowy Obywatel Miasta Jasła) z referatem pt. „Biskup Ignacy Tokarczuk i Solidarność”.

 

Referat Ks. Stanisława Marczaka.

Po krótkiej przerwie w czasie której wyświetlony był film TVP o abp. Ignacym Tokarczuku odbyła się druga część konferencji.
Referat: „Budownictwo kościelne w regionie jasielskim w czasie posługi biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka” wygłosił Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Referat Ks. Stanisława Nabywańca.

 

Na zakończenie konferencji mgr Przemysław Misiołek (Muzeum Regionalne w Jaśle) wygłosił referat pt. „Biskup Ignacy Tokarczuk a konflikt we wsi Polany”.

 

Referat Przemysława Misiołka.
.

Relacje z wydarzenia zobacz również:

.

W setną rocznicę urodzin arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

 

W setną rocznicę urodzin arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
 
W setną rocznicę urodzin arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
,
W 100. rocznicę urodzin abp. I. Tokarczuka – relacja filmowa

J.M.

.

 

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – Honorowy Obywatel Miasta Jasła.

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk urodził się 1 II 1918 r. w Łubiankach Wyższych koło Zbaraża. Po ukończeniu seminarium duchownego we Lwowie, otrzymał 21 VI 1942 r. święcenia prezbiteratu z rąk biskupa pomocniczego łacińskiej archidiecezji lwowskiej Eugeniusza Baziaka. Następnie pracował jako wikariusz w parafii w Złotnikach i parafii p.w. św. Marii Magdaleny we Lwowie. W 1945 r. wyjechał ze Lwowa, osiadł w Katowicach, a potem podjął studia doktoranckie z filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył uzyskaniem stopnia doktora w 1951 r. W 1965 r. został mianowany przez papieża Pawła VI biskupem przemyskim, a 6 II 1966 r. odbył ingres do katedry przemyskiej i został konsekrowany na biskupa przez kard. Stefana Wyszyńskiego.

W 1992 r. papież Jan Paweł II mianował Arcybiskupa Tokarczuka pierwszym arcybiskupem metropolitą przemyskim obrządku łacińskiego. Rok później, w związku z ukończeniem 75 roku życia, przeszedł na emeryturę. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk zmarł 29 XII 2012 r. w Przemyślu i został pochowany w kryptach przemyskiej bazyliki archikatedralnej. Nadano mu wiele odznaczeń i nagród, w tym -postanowieniem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 2006 r. – Order Orła Białego.

Szczególnymi rysami posługi Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka było budownictwo kościelne i tworzenie nowych parafii. Od początku pracy hierarchy w diecezji przemyskiej, w regionie jasielskim (dekanaty: brzostecki, jasielski wschodni, jasielski zachodni i żmigrodzki – tworzące od 1978 r. archiprezbiterat jasielski) powstało blisko 40 nowych kościołów i kaplic. Budowa wielu z nich (na przykład w Czeluśnicy, Dąbrówce) spotkała się z ostrymi reakcjami i szykanami kapłanów i ludności ze strony władz państwowych i Służby Bezpieczeństwa, Biskup Ignacy Tokarczuk konsekrował w 1966 r. min. kościół 00. Saletynów w Dębowcu i kościół SS. Wizytek na jasielskiej Górce Klasztornej – były to pierwsze świątynie poświęcone przez przemyskiego ordynariusza w diecezji.

W oparciu o budowle sakralne tworzone były nowe parafie, W regionie jasielskim hierarcha utworzył ich 17 – 6 z nich znajduje się obecnie na terenie Jasła (są to parafie: pw, Chrystusa Króla, pw. Dobrego Pasterza, pw. św. Antoniego, pw. św. Stanisława BM, pw. Miłosierdzia Bożego, pw. NSPJ i NSM).

Powstawanie nowych kościołów i kaplic oraz zagęszczanie sieci parafialnej było istotnym punktem programu duszpasterskiego Arcybiskupa Tokarczuka. Zgodnie z jego założeniem, parafie miejskie miały liczyć maksymalnie 10 000 ludzi, a odległość do kościoła nie powinna przekraczać 4 kilometrów.

8 III 1970 r, na placu przy jasielskiej farze odbyła się uroczystość rozpoczęcia Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w postaci pustej ramy i świecy w diecezji przemyskiej. Uroczystości powitania przewodniczył kard. Karol Wojtyła, a sumie pontyfikalnej w najstarszej jasielskiej świątyni przewodniczył abp Antoni Baraniak. Podczas swojego przemówienia ordynariusz przemyski wskazał, że Jasło zostało wybrane nieprzypadkowo: zadecydowało nie tylko jego położenie, ale przede wszystkim odrodzenie po zniszczeniach wojennych, w tym odbudowa kościołów.

Region jasielski zawdzięcza biskupowi przemyskiemu ratowanie łemkowskich cerkwi. Dzięki jego nieprzejednanej postawie w tej kwestii i niezważaniu na rozmaite naciski płynące zarówno z kręgów kościelnych, jak i politycznych, nadal możliwe jest celebrowanie w tych świątyniach liturgii. Biskup przemyski wspierał także jasielską opozycję, czego wyrazem była jego obecność i poświęcenie 27 IX 1981 r. sztandaru NSZZ „Solidarność” Węzła PKP w Jaśle w kościele pw. św. Antoniego.

W uznaniu zasług Arcybiskupa dla Jasła i regionu. Rada Miejska Jasła 28 V 1998 r. podjęła uchwałę o nadaniu Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Jasła”. W uchwale wyrażono wdzięczność za trwałe i odważne działania dla dobra Kościoła i Ojczyzny, składając podziękowania za ofiarną posługę na rzecz Diecezji Przemyskiej, której świadectwa odczuwalne są w naszym Mieście i Regionie. 12 VI wręczono Arcybiskupowi uchwałę podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, którą zakończyła msza pod jego przewodnictwem w Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego.

W okolicznościowym przemówieniu, Arcybiskup złożył podziękowanie za otrzymane wyróżnienie i wskazał na serdeczność mieszkańców Jasła i regionu w okresie komunizmu. Życzył władzom miasta i mieszkańcom dalszego rozwoju, szczególnie w aspekcie kulturalnym.

Posługa biskupa Ignacego Tokarczuka na trwałe wpisała się w życie miasta i regionu, co sprawia, że jego postać otaczana jest przez mieszkańców szacunkiem za wszystkie dzieła, które powstały przy jego pomocy.

Opracował: Przemysław Misiołek, Muzeum Regionalne w Jaśle

 

100_4812

 

100_4814

 

100_4815

 

100_4816

 

100_4818

 

100_4820

 

100_4822

 

100_4825

 

100_4828

 

100_4830

 

100_4836

 

100_4841

 

Foto: J.Nowak

 

1 Komentarz Dodaj komentarz

  • 24. Nowenna Pompejańska za Polskę

    Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 14 lipca do 5 września). Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w kółkach różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet cały różaniec.

    Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com lub na Forum, gdzie są podane szczegóły:
    https://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/komentarze/temat/np-24

Dodaj komentarz