Nasze poparcie dla Prezydenta Dudy.

 .

Jasło, 25 luty 2016 r.

  logo1

38 – 200 Jasło, ul. W. Pola 3

solidarniwjasle@wp.pl    http://solidarni.xcl.pl

 

Szanowny Pan

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle” z wielką radością i satysfakcją powitało wybór Pana na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Styl i powaga, z jakimi reprezentuje Pan Polskę na arenie międzynarodowej, napawają nas dumą, a przemówienia głoszone z racji różnych uroczystości państwowych krzepią w nas polskiego ducha.

Nasze Stowarzyszenie skupia w większości osoby, które brały czynny udział

w tworzeniu „Solidarności” w latach 1980 – 1981.

Fundamentem, na którym w ciągu jednego roku zbudowano 10 milionowy związek, była PRAWDA. Te podstawowe normy etyczne PRAWDA – ZAUFANIE – WSPÓLNOTA, na których można budować trwale wszystkie struktury społeczne od rodziny do państwa, przypomniał nam Św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1983 r.

Dziś z pewnym niepokojem obserwujemy jak trudne będzie odbudowanie narodowej wspólnoty, które to zadanie Pan sobie postawił. Dotarcie z prawdą do świadomości rodaków jest obecnie nieporównywalnie trudniejsze niż za czasów, kiedy rodziła się „Solidarność”. Ufamy jednak, że realizacja tej zaszczytnej misji powiedzie się.

Życzymy Panu Prezydentowi siły i wytrwałości w służbie dla dobra naszej Ojczyzny. Ze swej strony zapewniamy też  Pana o wsparciu modlitewnym. Pragniemy również poinformować, że w naszej okolicy zwiększa się liczba parafii, które podejmują systematyczne modły za Ojczyznę.

 

Z wyrazami najwyższego szacunku.

 

 Zarząd Stowarzyszenia

 

Prezes – Kazimierz Rozenbeiger                   ………………………………….

 

Zastępca prezesa – Jerzy Nowak                   ………………………………….

 

Członek Zarządu – Kazimierz Poniatowski  …………………………………..

 

 

 

Dodaj komentarz