Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej.

Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej, oraz osoby represjonowanej

z powodów politycznych.

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa „O działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych

z powodów politycznych”, określająca kryteria przyznawania, oraz zasady nabywania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Ustawa opublikowana jest w Dzienniku ustaw Rzeczpospolitej  Polskiej

z 2015 r. poz.693 z dnia 20 maja 2015 r.

 

Ustawa do pobrania:

                                  TUTAJ

Dodaj komentarz