13 grudnia – Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.

W tym roku mija 38 lat od wprowadzenia przez gen. Jaruzelskiego stanu wojennego. Wydarzenia z 13 grudnia 1981 r. stanowią jedną najczarniejszych kart dziejów narodu polskiego.

Powiatowe obchody 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce zorganizowane zostały w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle.

Obchody rozpoczął Starosta Jasielski Adam Pawluś, który przypominał wydarzenia sprzed 38 lat.

Jest to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w powojennej historii Polski. Stan wojenny w świetle obowiązującego wówczas prawa, był aktem bezprawnym. Dzisiaj wiemy, że dekret został wydrukowany w Związku Radzieckim. Był to zamach stanu. Militaryzacja objęła większość instytucji publicznych. (…) Już w pierwszych dniach stanu wojennego internowano trzy i pół tysiąca osób. Finalnie liczba ta wyniosła ponad dziesięć tysięcy.

 

Wystąpienie Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia.

 

Następnie młodzież szkolna zaprezentowała montaż słowno – muzyczny, nawiązujący do tamtych wydarzeń. Recytowane przez młodzież wiersze i śpiewane piosenki wywarły olbrzymie wrażenie na zgromadzonych w auli osobach. Nikogo nie trzeba było namawiać do wspólnego śpiewu piosenek bardów Solidarności – Jacka Kaczmarskiego oraz Przemysława Gintrowskiego.

Po części artystycznej głos zabrali działacze jasielskiej „Solidarności” z tamtych lat. Pan Kazimierz Rozembeiger – prezes naszego Stowarzyszenia przedstawił zgromadzonym swoje wspomnienia z 13 grudnia 1981 roku.

 

Wystąpienie Kazimierza Rozenbeigera

 

Następnie głos zabrał przedstawiciel Rzeszowskiego Oddziału IPN – dr Piotr Szopa.

 

Wystąpienie dr Piotra Szopy (IPN).

 

Z kolei Pan Jan Hap, współtwórca strajku w jasielskiej hucie, w krótkim wystąpieniu opowiedział o zorganizowanym w dzień wprowadzenia stanu wojennego strajku w Hucie Szkła w Jaśle oraz o dramatycznych chwilach z jego internowania.

 

Wystąpienie Jana Hapa.

 

Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali także wystawę tematyczną, w której znalazły się archiwalne zdjęcia, przedruki prasy codziennej, czy też druki ulotne kolportowane przez ówczesnych opozycjonistów. Młodzież wraz z nauczycielami zamieniła także jedną z sal lekcyjnych na pokój rodem z czasów PRL.

 

Ostatnim punktem tegorocznych uroczystości była wieczorna Msza Święta w Kościele p.w. św. Stanisława BM w Jaśle. Koncelebrowaną Mszę Św.pod przewodnictwem ks. dziekana Zbigniewa Irzyka sprawowali: ks. Daniel Midura, ks. Łukasz Ślusarczyk i ks. Gerard Stanula.
Kazanie wygłosił ks. Łukasz Ślusarczyk.

 

Kazanie ks. Łukasza Ślusarczyka

 

We Mszy uczestniczyły poczty sztandarowe „Solidarności” i szkół powiatu jasielskiego, oraz drużyny szkół mundurowych z Trzcinicy i Kołaczyc.

Po zakończeniu Mszy uczestniczący zebrali się przed tablicą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie przedstawiciele parlamentarzystów, samorządu powiatu i miasta, przedstawiciele Solidarności, szkół i instytucji z terenu powiatu jasielskiego złożyli kwiaty.

Następnie pan Jan Hap wystąpił z apelem w obronie prawdy o ludziach „Solidarności” i wartości chrześcijańskich.

 

Wystąpienie Jana Hapa.

 

Uroczystości zakończyły się podsumowaniem Starosty Adama Pawlusia i wspólnym odśpiewaniem pieśni „Ojczyzno ma …”.

 

Wystąpienie Starosty Adama Pawlusia.

 

Więcej o uroczystości:

 

„Można wybaczyć, lecz nigdy zapomnieć”

 

Jasielskie obchody Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

 

Jasielskie obchody Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

J.M.