Jasło – 38 rocznica Porozumień Sierpniowych i 20 rocznica śmierci ks. Stanisława Kołtaka.

W piątek, 31 sierpnia br., w ramach jasielskich obchodów Dnia Solidarności i Wolności, zorganizowanych w 38 rocznicę Porozumień Sierpniowych i 20 rocznicę śmierci ks. Stanisława Kołtaka, w auli I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle odbyła się uroczysta konferencja naukowa, połączona z otwarciem wystawy fotografii Jerzego Polaka „Sylwetka ks. Stanisława Kołtaka.

Konferencję otworzył Starosta Adam Pawluś witając dostojnych gości i prelegentów konferencji.

 

Wystąpienie Starosty Adama Pawlusia na otwarcie konferencji.

 

Pierwszy referat pt. „Sytuacja społeczno – polityczna w województwie krośnieńskim w latach 1980 – 1989” wygłosił Artur Brożyniak, przedstawiciel IPN O. Rzeszów.

 

Nagranie referatu Artura Brożyniaka.

 

Następnie ks. prof. dr hab. Józef Marecki, Zastępca Przewodniczącego Kolegium IPN, przedstawił  prezentację pt. „Kościół katolicki w PRL w latach 80-tych XX wieku”.

 

Nagranie referatu ks. prof. dr hab. Józefa Mareckiego

 

Wspomnieniami o ks. Stanisławie Kołtaku podzielił się ze zgromadzonymi ks. prof. Piotr Steczkowski, obecnie kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, który jako ministrant i kleryk uczestniczył w życiu parafii.

 

Nagranie wystąpienia ks. prof. Piotra Steczkowskiego.

 

Z kolei Sylwester Wilk, autor książki „Tu przeżyłem czas przełomu”, przybliżającej sylwetkę ks. dra Stanisława Marczaka, zaprezentował tę publikację i opowiedział zebranym, jak doszło do jej powstania.

 

Wystąpienie Sylwestra Wilka.

 

Po tym wystąpieniu głos zabrał ks. dr Stanisław Marczak, dzieląc się swoimi refleksjami dot. powstania książki i wspomnieniami z „czasu przełomu”.

 

Wystąpienie ks. dr Stanisława Marczaka.

 

Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie wystawy „Sylwetka ks. Stanisława Kołtaka w zdjęciach Jerzego Polaka”, obrazującej dzieje jasielskiej „Solidarności” i działalność ks. Kołtaka.

Kazimierz Poniatowski odczytał list autora fotografii – Jerzego Polaka, a kustosz wystawy – Mirosław Szudy podziękował wszystkim, którzy pomogli zorganizować wystawę.

 

List Jerzego Polaka odczytany przez Kazimierza Poniatowskiego.

 

Wystąpienie Mirosława Szudego.

 

Po zakończeniu konferencji zebrani udali się do kościoła pw. św. Stanisława BM w Jaśle, gdzie odprawiono uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i śp. ks. Stanisława Kołtaka.

Przed Mszą Św. odczytano listy od Marka Kuchcińskiego – Marszałka Sejmu, Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego i Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

List Marka Kuchcińskiego – Marszałka Sejmu

 

List Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego

 

List Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego

 

 

Mszy Św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. dr Stanisław Marczak. W koncelebrze uczestniczyli: ks. prof. Piotr Steczkowski, ks. prof. dr hab. Józef Marecki, ks. Tadeusz Paszek,  ks. Zbigniew Irzyk, ks. Gerard Stanula oraz księża z pobliskich parafii.

We mszy św. wzięli udział przedstawiciele władz parlamentarnych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Oprawę liturgiczną ubogacił chór Soli Deo, działający przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle.

Wzniosły charakter uroczystości podkreślała obecność pocztów sztandarowych „Solidarności” oraz szkół ponadgimnazjalnych z powiatu jasielskiego.

 

Homilia wygłoszona przez ks. dr Stanisława Marczaka.

 

Po wspólnej modlitwie złożono kwiaty pod tablicami poświęconymi ks. Stanisławowi Kołtakowi i ks. Jerzemu Popiełuszce.

Po złożeniu kwiatów wystąpił Przewodniczący Zarządu Rgionu Podkarpacie NSZZ Solidarność Tadeusz Majchrowicz.

 

Wystąpienie Przewodniczącego Tadeusza Majchrowicza.

 

Uroczystość zakończyło wystąpienie Starosty Adama Pawlusia i odśpiewanie przez zebranych pieśni „Ojczyzno ma”.

 

Starosta Adam Pawluś – zakończenie uroczystości.

 

 

Wspominamy dzisiaj 20. rocznicę śmierci ks. Stanisława Kołtaka.

Ksiądz urodził się 10 grudnia 1932 r. w Uhercach koło Sanoka, a zmarł 31 sierpnia 1998 roku w Zakopanem. Był kapelanem diecezji Przemyskiej, a później Rzeszowskiej. W latach 1970-1995 był proboszczem parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle, a od 1986 roku dziekanem dekanatu Jasło-wschód. Od początku swojej działalności organizował parafie wchodzące w skład dekanatu, doprowadził do ich rozkwitu i wielkiego znaczenia w diecezji.

Ks. Kołtak był kapelanem niezłomnym, odważnym i światłym. Nie bał się komunistycznej bezpieki, wielokrotnych przesłuchiwań i szykan. Był inicjatorem budowy kościołów: w Dąbrówce, Sobniowie, Brzyszczkach i Jaśle (obecny Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej na osiedlu Szajnochy).

Od czasu powstania „Solidarności” ściśle związał się z tym ruchem społecznym. W czasie stanu wojennego organizował szeroko zakrojoną pomoc dla wszystkich osób więzionych, prześladowanych, zwalnianych z pracy oraz członków ich rodzin. Służył ludziom zarówno pomocą materialną jak i modlitwą. Jego parafia, plebania i prywatne mieszkanie były miejscem, gdzie każdy mógł uzyskać pomoc i wsparcie. Wlewał w serca ludzi, zgnębionych przez władze komunistyczne, nadzieję. Msze święte i płomienne kazania księdza przyciągały tłumy nie tylko mieszkańców Jasła, ale również bliższej i dalszej okolicy.

Parafia pw. św. Stanisława szybko stała się ostoją „Solidarności” i centrum opozycji przeciwko systemowi komunistycznemu. Zapraszał, do wybudowanego dzięki jego staraniom domu parafialnego, znakomitych gości: profesorów, historyków, polityków, aktorów i piosenkarzy. Wykłady, prelekcje, spektakle teatralne i muzyczne dawały ludziom poczucie, że pomimo tej siermiężnej, komunistycznej rzeczywistości, duch narodu jeszcze nie umarł i nie wszystko jeszcze stracone. Odzyskiwali nadzieję na wolność.

 

Spotykamy się dzisiaj aby przeżyć i uczcić ważną dla Polski oraz dla Jasła rocznicę. Dnia 31 sierpnia – 38 lat temu doszło do podpisania porozumień sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”. 31 sierpnia – 20 lat temu – odszedł do Domu Boga Ojca św. pamięci ks. Stanisław Kołtak – dziekan oraz proboszcz parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle. Przyszliśmy tutaj z potrzeby serca, z wielkiej wdzięczności, wręcz z konieczności, czując potrzebę uczczenia tych dwóch szczególnie ważnych rocznic. Ks. Stanisław Kołtak, co roku celebrował uroczystości rocznicowe porozumień sierpniowych, a Parafia św. Stanisława stała się ostoją ludzi działających w „Solidarności”. Ksiądz Proboszcz Kołtak wraz z ks. dr Stanisławem Marczakiem stali się jej rzecznikami i obrońcami. Natomiast po wprowadzeniu stanu wojennego Ks. St. Kołtak służył pomocą ludziom prześladowanym. Wspierał ich modlitwą, pocieszał, budził nadzieję, często pomagał materialnie rodzinom internowanych. Dlatego dom parafialny nazywany był „kołtakówką”. Internowani jaślanie przewożeni byli do obozu w Uhercach. (miejsca urodzenia Ks. Kołtaka Uherce 10.12.1932 ). Kościół św. Stanisława już w pierwszych chwilach stanu wojennego był miejscem podtrzymującym na duchu. Głoszące prawdę kazania ks. Kołtaka i ks. Marczaka dodawały wiary, sił, odwagi mieszkańcom Jasła. Częste nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali składały się na modlitewne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w intencji Ojczyzny oraz wszystkich internowanych, szykanowanych działaczy i członków „Solidarności”. Pieśń ” Boże Coś Polskę ” śpiewano z uniesionymi ku górze palcami w kształcie litery V – Victoria ! Ksiądz Stanisław Kołtak do końca życia ( do 31.08.1998 w Zakopanem ) pozostał wierny Panu Bogu i Ojczyźnie – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. W uznaniu zasług tego zasłużonego dla miasta Jasła duszpasterza 25 sierpnia 2008 roku – 10 lat temu – Rada Miasta Jasła podjęła uchwałę o nazwaniu imieniem Ks. Stanisława Kołtaka placu usytuowanego przy zbiegu ulic J. Słowackiego i T. Czackiego w Jaśle. Dzisiaj z dumą i wielką wdzięcznością patrzymy na tę postać i czcimy modlitewnie Jego Osobę, prosząc o wieczną radość w niebie przed Obliczem Boga Najwyższego. Jednocześnie zapewniamy Cię Księże Stanisławie, że my Jaślanie będziemy starali się robić wszystko – aby Jasło było miejscem wierności Panu Bogu i Ojczyźnie, aby cierpienia, ofiary, internowania, które tutaj miały miejsce, wydawały dobre owoce, aby nasza „mała ojczyzna” – ziemia jasielska zawsze była wierna sztandarowi ” Bóg, honor, ojczyzna ” Może dzisiaj nie grożą nam takie represje. Nie będą nas bić, poniżać, internować – za wierność, za polskość, za prawdę. Ale jednak wciąż wiele odwagi od nas wymagać będzie prawdziwa postawa patriotyczna, bezinteresowne działanie dla Ojczyzny, czego nauczył nas słowem i przykładem pięknego życia św. pamięci Ksiądz Dziekan Stanisław Kołtak.

W ostatniej rozmowie z ks. Stanisławem Kołtakiem, która miała miejsce 2 dni przed Jego śmiercią, prosił o to aby uroczystości rocznicowe Porozumień Sierpniowych odbywały się w Kościele Św. Stanisława BiM. Dzisiaj właśnie uroczystości te mają tu miejsce.

W dniu dzisiejszym składamy hołd wdzięczności tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Solidarności i do odzyskania niepodległości.

 

Relacje z uroczystości i zdjęcia można zobaczyć również:

 

Jasielskie obchody 38. rocznicy Porozumień Sierpniowych i 20. rocznicy śmierci ks. Stanisława Kołtaka

 

Jasielskie obchody 38. rocznicy Porozumień Sierpniowych i 20. rocznicy śmierci ks. Stanisława Kołtaka

 

Msza Święta w intencji Ojczyzny i śp. ks. Stanisława Kołtaka

 

Msza Święta w intencji Ojczyzny i śp. ks. Stanisława Kołtaka

 

Msza Święta w intencji Ojczyzny i śp. ks. Stanisława Kołtaka

 

Kołtak

 

 

100_4919

 

100_4920

 

100_4925

 

100_4932

 

100_4938

 

100_4942

 

100_4943

 

100_4944

 

100_4948

 

100_4951

 

100_4968

 

100_4969

 

100_4974

 

100_4980

 

Foto:J.Nowak

 

 

Dodaj komentarz