Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jaśle.

 

Uroczystości, które odbyły się pod pomnikiem Armii Krajowej przy ul. Staszica w Jaśle uświetniła swą grą Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta. Przez Wiesława Hapa odczytany został apel pamięci. Przy dźwiękach hymnu narodowego dokonano uroczystego wciągnięcia na maszt flagi państwowej.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrza miasta Jasła Ryszard Pabian.

W sposób szczególny, w roku kiedy przypada 100. rocznica odzyskania Niepodległości należy przypominać postawę ludzi dzięki którym cieszymy się dzisiaj wolnością, a którzy w swoim życiu nigdy jej nie zaznali. Dzisiaj stajemy przed wielkim wyzwaniem i obowiązkiem, by dbać o to, aby pamięć o ich bohaterskich postawach nieprzerwanie trwała – mówił w okolicznościowym przemówieniu Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Burmistrz przypomniał również o lokalnych postaciach podziemia niepodległościowego: ppłk Józefie Modrzejewskim, Adamie Piegłowskim, Romanie Myśliwcu, Władysławie Szewczyku, Adamie Droździewiczu.

 

Przemówienie burmistrza Ryszarda Pabiana

 

Na koniec, przedstawiciele władz miasta, samorządowcy, oraz przedstawiciele służb mundurowych złożyli kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej oraz zapalili symboliczne znicze.

W uroczystościach wzięły udział władze wojewódzkie, samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji, stowarzyszeń, harcerze z Komendy Hufca ZHP w Jaśle im. Rodziny Madejewskich, w tym 139 Drużynie Harcerskiej im. Leopolda Lisa Kuli, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2091 im. gen. Józefa Hallera z Trzcinicy oraz uczniowie klasy mundurowej z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie.

W JDK odbyła się dalsza część jasielskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych: krótki program muzyczny oraz prelekcja okolicznościowa o żołnierzach polskiego podziemia niepodległościowego przygotowana przez Przemysława Misiołka z Muzeum Regionalnego w Jaśle.

 

W budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Adama Lazarowicza, absolwenta I LO, działacza zbrojnego podziemia niepodległościowego, zamordowanego w mokotowskim więzieniu.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez Sejm RP 3 lutego 2011 r. z inicjatywy Ś.P. Lecha Kaczyńskiego. To święto wprowadzone zostało w hołdzie bohaterom, którzy po 1944 r. nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni i za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Wielu z nich poległo w obronie Ojczyzny z bronią w ręku, inni zostali zamęczeni w więzieniach długotrwałymi przesłuchaniami i torturami lub przechodzili pokazowe procesy zakończone wyrokami śmierci, które następnie były wykonywane. Nieliczni przeżyli czasy PRL-u i doczekali ustawy honorującej ich wieloletnie zasługi w walce z sowieckim okupantem – mówił do zgromadzonych Starosta Jasielski Adam Pawluś.

 

Przemówienie Starosty Adama Pawlusia

.

Po uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej pamięci Adama Lazarowicza i poświęceniu jej przez ks. Tadeusza Paszka, apel pamięci poległych i zamordowanych przez komunistów Żołnierzy Wyklętych przeprowadzili uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół w Trzcinicy. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod tablicą.

Z kolei głos zabrała Senator Alicja Zając.

 

Wystąpienie Senator Alicji Zając

.

Kolejnym punktem uroczystości była konferencja naukowa poświęcona pamięci Adama Lazarowicza i Żołnierzy Wyklętych, podczas której biografię Adama Lazarowicza i jego związki z Jasłem omówili uczniowie I LO. Referat pt. „Podziemie antykomunistyczne na Rzeszowszczyźnie i Ziemi Jasielskiej” wygłosił przedstawiciel IPN-u, dr hab. Krzysztof Kaczmarski. Na zakończenie uroczystości uczniowie przedstawili montaż słowno – muzyczny.

 

Referat dr hab. Krzysztofa Kaczmarskiego

.

W wydarzeniu tym uczestniczyli: Alicja Zając – Senator RP, przedstawiciele władz wojewódzkich: Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego i Jerzy Borcz – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Samorząd powiatu jasielskiego reprezentowali: Adam Pawluś – Starosta Jasielski i Stanisław Zając – Członek Zarządu Powiatu. Uczestniczyli również przedstawiciele służb mundurowych: Wojskowej Komendy Uzupełnień, Policji w Jaśle, Straży Miejskiej w Jaśle Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, oraz Magurskiego Parku Narodowego, Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu jasielskiego, Jasielskiej Solidarnośći i Stowarzyszenia „Solidarni” w Jaśle i licznie zebrana młodzież szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jasielskiego.

Rodzina Lazarowiczów ufundowała książki: Zbigniewa Lazarowicza „KLAMRA. Mój ojciec” i Jadwigii Lazarowicz „Stracony dom”, które zostały przekazane zostały dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jasielskiego.

Na zakończenie odbyła się Msza Świętej w intencji Żołnierzy Niezłomnych w kościele Farnym.

Liturgię sprawował i homilię wygłosił ks. Krzysztof Kołodziejczyk.

 

Homilia ks. Krzysztofa Kołodziejczyka

 JM

.

Linki do relacji z uroczystości:

 

W Jaśle uczczono Żołnierzy Wyklętych (tvj)

 

W Jaśle uczczono Żołnierzy Wyklętych (twojejaslo.pl)

 

W Jaśle uczczono Żołnierzy Wyklętych (um.jaslo.pl)

 

Jasło złożyło hołd żołnierzom wyklętym (jaslo4u.pl)

 

Oddali w Jaśle hołd „Żołnierzom Wyklętym” (wirtualnejaslo.pl)

 

Jasło oddało hołd „Żołnierzom Wyklętym” (terazjaslo.pl)

 

Fotogaleria (terazjaslo.pl)

 

Jasło upamiętniło ” Żołnierzy Wyklętych ” – relacja filmowa itv

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – relacja filmowa tvjasło

 

Odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Adama Lazarowicza (powiat.jaslo.pl)

 

Odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Adama Lazarowicza (wirtualnejaslo.pl)

 

Wybrane osoby spośród tych, którzy w 1945 r. podjęli walkę z sowieckim okupantem i polskimi instytucjami komunistycznymi.

 

100_4511

 

 

100_4512

 

100_4514

 

100_4516

 

100_4535

 

100_4544

 

100_4551

 

100_4566

 

100_4568

 

100_4569

 

100_4572

 

100_4574

 

100_4576

 

100_4586

 

100_4592

 

100_4599

 

100_4600

 

100_4601

 

Foto: J.Nowak

 

Dodaj komentarz