Spotkanie 28 listopada.

Prawo  człowieka do prawdy.

  1. Każdy człowiek ma niezbywalne prawo do informacji zgodnych z prawdą. Tylko wiarygodne środki przekazu nieuciekające się do manipulacji powinny mieć rację bytu w świecie. Prawda jest dobrem człowieka i społeczeństwa.
  2. We współczesnym społeczeństwie środki społecznego przekazu odgrywają wyjątkowo ważną rolę w informowaniu. Informacja przekazywana przez te środki ma pozostawać w służbie dobra wspólnego. Społeczeństwo ma prawo do informacji opartej na prawdzie, wolności, sprawiedliwości i solidarności.
  3. Środki społecznego przekazu, a w szczególności massmedia mogą doprowadzić do pewnej bierności u odbiorców, czyniąc z nich niezbyt czujnych na to co widzą i słyszą. Odbiorcy powinni narzucić sobie umiar i dyscyplinę w stosunku do massmediów. Powinni kształtować w sobie światłe i prawe sumienie, by łatwiej opierać się niegodziwym wpływom.
  4. Szczególne zobowiązania w obronie prawdy ciążą na władzy świeckiej. Władza ta winna we właściwym sobie zakresie bronić i ochraniać prawdziwą i słuszną wolność informacji. Nic nie może usprawiedliwić uciekania się do fałszywych informacji, by manipulować opinią publiczną.
  5. Katechizm Kościoła Katolickiego podaje, że pojęcie prawdy opiera się głównie na Dekalogu i Ewangelii. Ósme przykazanie Boże zabrania fałszowanie prawdy w relacjach z drugim człowiekiem. Stary Testament zaświadcza, że „Bóg jest źródłem wszelkiej prawdy”. Jezus poucza nas o bezwarunkowym umiłowaniu prawdy: „Niech wasza mowa będzie: tak, tak – nie, nie”. Wszyscy ludzie są moralnie zobowiązani do szukania prawdy. Obowiązani są też trwać przy poznanej prawdzie i całe swoje życie układać według wymagań prawdy.
  6. Prawda lub prawdomówność jest cnotą, która polega na tym, by mówić prawdę, wystrzegając się dwulicowości, udawania i obłudy.
  7. Kłamstwo jest najbardziej bezpośrednim wykroczeniem przeciw prawdzie. Kłamać oznacza mówić lub działać przeciw prawdzie, by wprowadzić w błąd tego, kto ma prawo ją znać. Kłamstwo jest zgubne dla każdej społeczności; podważa zaufanie między ludźmi i niszczy tkankę relacji społecznych.
  8. Podstawowym warunkiem dialogu jest poszanowanie prawdy, wsłuchiwanie się we wzajemne opinie, powstrzymywanie się od pospiesznych sądów. Ostatnie lata pokazują z jaką trudnością przychodzi nam prowadzenie dialogu. Kompromis za wszelką cenę, godzenie się na odstępstwa od prawdy jest zaprzeczeniem idei dialogu.
  9. Słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki: „obowiązkiem naszym jest stać przy prawdzie, choćby miała ona wiele kosztować. Bo za prawdę się płaci, tylko plewy nie kosztują”
  10. Każdemu z nas nie może wystarczyć tylko samo potępienie zła, kłamstwa, zniewolenia, przemocy. Sami musimy być świadkami i obrońcami sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości.

 

 P.s.

 

1. Góralska teoria poznania mówi, że są trzy prawdy: Świenta prowda, Tyż prowda i Gówno prowda.

2. Mądrość nie polega na sprycie, ale na umiejętności obstawania przy prawdach oczywistych. Ten przetrwa, kto wybrał świadczenie prawdom oczywistym. Kto wybrał chwilową iluzję, by na niej zarobić, ten przeminie wraz z iluzją.

ks. Józef Tischner

Dodaj komentarz