Spotkanie 27.06.2013.

W lutym 1978 r. Kazimierz Świtoń po nawiązaniu kontaktów z pracownikami Huty Katowice i środowiskiem górniczym, a także z ks. Franciszkiem Blachnickim zdecydował o założeniu Wolnych Związków Zawodowych na Śląsku. W dniu 23 lutego 1978 r. w mieszkaniu K. Świtonia odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie Komitetu Pracowniczego Wolnych Związków Zawodowych. Niebawem zaczęto wydawać  własne pismo „Ruch Związkowy”. W swoim pierwszym oświadczeniu założyciele opisując ekonomiczny i moralny stan klasy robotniczej, nawoływali pracowników na terenie całego kraju do zakładania wolnych związków zawodowych w obronie swoich interesów, „bo tyko wspólnymi siłami mamy szansę wydobyć się z wyzysku”.

W dwa miesiące później w Gdańsku zawiązały się Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Ich założycielem był Krzysztof Wyszkowski. Wśród członków Komitetu Założycielskiego byli również Maryla Płońska, Alina Pieńkowska, Anna Walentynowicz, Bogdan Borusewicz, Joanna i Andrzej Gwiazdowie, Lech Kaczyński i Lech Wałęsa. Głównym doradcą WZZ został Lech Kaczyński, późniejszy autor niemal wszystkich postulatów stawianych podczas negocjacji z rządem w czasie sierpniowego strajku 1980 r. w Stoczni Gdańskiej.

W październiku 1979 r. Jan i Mirosław Witkowscy w Szczecinie po spotkaniu z działaczami WZZ Śląska i Gdańska powołali Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego. W listopadzie 1979 r. wydali pierwszy numer „Robotnika Szczecińskiego”.

Aktywność trzech Wolnych Związków Zawodowych promieniowała na cały kraj, mimo wielu szykan podejmowanych przez SB i prób storpedowania ich działalności czy to przez aresztowanie działaczy, czy przez nękające ich przesłuchania, zastraszanie. Jednak dzięki wytrwałości i odwadze niewielkiej grupki ludzi możliwe stały się strajki w sierpniu 1980 r. i późniejsze wywalczenie NSZZ „Solidarność” – a w konsekwencji doprowadzenie Polski do niepodległości.

(Oprac. Na podst. „Niedziela” nr 24 z 16.06.2013)

 

 

Inicjatywa przywrócenia ruchu społecznego „Solidarność”.

 

Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” wystąpiła z inicjatywą przywrócenia ruchu społecznego „Solidarność”.

Ruch społeczny należy organizować pod kierunkiem NSZZ Solidarność. Celem powinno być odbudowanie społeczeństwa obywatelskiego. Obecnie żyjemy w systemie drapieżnego kapitalizmu, który ma to do siebie, że wszędzie poszukuje zysku materialnego, a pracownik nie liczy się jako człowiek. Tymczasem każdy człowiek ma swoją godność i w związku z tym określone prawa, które powinno się respektować.

Ks. Bp Kazimierz Ryczan – Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy w czasie pielgrzymki w Piekarach powiedział:

„Solidarność jako cnota moralna polega na mocnej i trwałej roli angażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego. NSZZ „Solidarność” powinien od nowa spojrzeć wstecz, sięgnąć do swoich korzeni i nauczyć się, co oznacza cnota solidarności. Dotyczy to wszystkich – tych co na szczycie władzy i szeregowych członków.”

 

 

Następne spotkanie po wakacyjnej przerwie – 26.09.2013. godz 18.

1 Komentarz Dodaj komentarz

Dodaj komentarz